.

آرامش ، یک پدیده ی کاملا درونی ست ...

برای یافتن و داشتنش ، باید در دنیای درون جستجو کرد ، نه دنیای بیرون ...!!

.

.

p.s 1 : این گفته به معنای انکار عوامل برهم زننده ی بیرونی نیست ..!!!

عوامل ناخوشایند زیادی در محیط وجود دارند که مستقیما باعث برهم زدن آرامش می شوند ؛ اما محیط ،  قطعا عامل ایجاد کننده ی مستقیمی ندارد .. از همین رو ست که اگر از درون آرام نباشی .. تمام عوامل خوشایند دنیا را هم که داشته باشی ، باز هم احساس آرامش نمی کنی ...!!

.

p.s 2 : آنقدر قلبم به واسطه ی عوامل بر هم زننده به تپش افتاده است که کلا  از هر نوع به تپش افتادن قلبم ، حتی در شرایط خوب ، می ترسم ...!!!!


p.s 3 :

.

Every night in my dreams
I see you I feel you
That is how I know you go on


Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never go till we're one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not
go away

You're here, there's nothing I fear

And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

.

Singer : Celine dion

نوشته شده در جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

.

نمی دانم توقعات بالا ست یا توانایی برآوردن توقعات ، کم ...!!!

.

.

ps 1 : از آن دسته ی قلیل پر توقع که بگذریم ؛ می بینم  اکثر  آدم ها توقعات زیادی از هـــــــم ندارند ، اما همان توقعات کمشان نیز برآورده نمی شود ...

.

ps 2 : به اطرافم که نگاه می کنم ، می بینم  کسانی که توانایی برآوردن کوچکترین توقعات اطرافیانشان را ندارند ؛ همان دسته ی پر توقع جامعه اند ..

ps 3 : با هر بار گوش دادن به این آهنگ ، دلـــم آغوش می خواهد ...

..

..

When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more

Like a flower bending in the breeze
Bend with me, sway with ease
When we dance you have a way with me
Stay with me, sway with me

Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have that magic technique
When we sway I go weak

I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now

Sway me, take me
Thrill me, hold me
Bend me, ease me
You have a way with me

Sway sway


Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have that magic technique
When we sway I go weak
I go weak

I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now

Sway me

..

Singer : Pussycat dolls

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

.

تعهد بی تعلـق هزاران بار عذاب آورتر است از تعلـق بی تعهد ...

.


p.s 1 : اصــــــــرار بر داشتن کسی که دوستش داریم اما همسو با فکر و عقیده و فرهنگ ما نیست .. ما را می رساند به تعهد بی تعلـــق ...


نوشته شده در یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

.

اگر من بگویم : خـــــالی ؛

تو می فهمی که چه می گویم .. تو می دانی درد و رنج پیچیده در این  کلمه را ..

اگر من بگویم : خــــــالی ؛

 تو می فهمی عمق فاجعه کجاست ...!!

.آرزو می کنم هرگز  .. هرگــــــــــز ؛

 کسی  درک نکند که من و تو چه می گوییم ..!!

باور کن ؛ این تنها مرتبه ایست که دلم می خواهد کسی حرف مرا نفهمد .. درک نکند ..!!!

---- بر می گردد ،  نگاهم می کند ، قطره های اشک ،  بی صدا ... پی در پی ... از چشم هایش می لغزند ...

.

.

فهمیدن و درک کردن دو مقوله ی کاملا متفاوت اند

خیلی چیزها را می شود فهمید ، اما همه ی آن خیلی چیزها را که به مرتبه ی فهم رسیده اند  ، نمی توان درک کرد ..!

در راه رسیدن به کنه هر چیز ، پله ی اول ، فهمیدن است و درک کردن پله ی آخر .. و این تمام ماجراست ..

.

ps 1 : بی شک همه معنای خیانت را می فهمند ، اما تنها کسانی آن را درک می کنند که پارتنر خود را با شخص دیگری دیده باشند ...!!

( این تنها یک مثال بود .. همین )

.

ps 2 :

بد فاجعه ایست ؛

روی پله ی آخر بودن ، بدون گذر از پله ی اول ..

بد فاجعه ایست ؛

 اگر قبل از آنکه بفهمی ، درک کرده باشــــــی ...!!!!!

نوشته شده در چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ توسط نظرات () |